Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 aprilie 2016

3 mai 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 aprilie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 1,2 miliarde EUR, până la 263 de miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
28 aprilie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 8 zile - 1 200 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 3 miliarde EUR, până la 346,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 5 miliarde EUR, până la 1 073,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 46,4 miliarde EUR, până la 115,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a înregistrat o scădere de 30,8 miliarde EUR, până la 210,2 miliarde EUR. Miercuri, 27 aprilie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 54 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 56,3 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii,o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 13,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 9,4 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de un nivel apropiat de zero în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 304,6 miliarde EUR (față de 274,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18,6 miliarde EUR, până la 1 060 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 29 aprilie 2016 Modificări față de 22 aprilie 2016 – achiziții Modificări față de 22 aprilie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,1 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,4 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 172,3 miliarde EUR +1,4 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,0 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 726,5 miliarde EUR +17,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 114,7 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 15,5 miliarde EUR, până la 594,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 304 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 296 542 1 779
  2.1 Creanţe asupra FMI 77 176 −227
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 219 367 2 006
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 318 425
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 956 −247
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 956 −247
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 514 930 −1 835
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 56 256 2 237
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 458 532 −4 173
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 142 102
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 114 464 4 714
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 406 335 15 529
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 060 027 18 553
  7.2 Alte titluri 346 308 −3 025
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 979 −6
9 Alte active 213 931 −2 783
Total active 3 000 759 17 576
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 073 590 5 004
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 899 320 44 510
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 594 548 15 508
  2.2 Facilitatea de depozit 304 562 29 697
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 210 −695
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 841 −268
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 210 865 −44 998
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 115 779 −46 413
  5.2 Alte angajamente 95 086 1 416
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 67 353 12 334
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 015 843
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 334 115
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 334 115
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 205 183 −20
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 98 722 56
Total pasive 3 000 759 17 576