Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. balandžio 29 d.

2016 m. gegužės 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. balandžio 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 263 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. balandžio 28 d. 8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 200 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 3 mlrd. eurų – iki 346,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5 mlrd. eurų – iki 1 073,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 46,4 mlrd. eurų – iki 115,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 30,8 mlrd. eurų – iki 210,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. balandžio 27 d., baigėsi 54 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 56,3 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. balandžio 29 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 13,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 9,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 304,6 mlrd. eurų (palyginti su 274,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,6 mlrd. eurų – iki 1 060 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. balandžio 29 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. balandžio 22 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. balandžio 22 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,4 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 172,3 mlrd. eurų +1,4 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,0 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 726,5 mlrd. eurų +17,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 114,7 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,5 mlrd. eurų – iki 594,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 304 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 296 542 1 779
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 176 −227
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 219 367 2 006
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 318 425
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 956 −247
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 956 −247
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 514 930 −1 835
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 56 256 2 237
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 458 532 −4 173
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 142 102
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 114 464 4 714
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 406 335 15 529
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 060 027 18 553
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 346 308 −3 025
8 Valdžios skola eurais 26 979 −6
9 Kitas turtas 213 931 −2 783
Visas turtas 3 000 759 17 576
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 073 590 5 004
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 899 320 44 510
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 594 548 15 508
  2.2 Indėlių galimybė 304 562 29 697
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 210 −695
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 841 −268
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 210 865 −44 998
  5.1 Valdžiai 115 779 −46 413
  5.2 Kiti įsipareigojimai 95 086 1 416
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 67 353 12 334
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 015 843
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 334 115
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 334 115
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 183 −20
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 722 56
Visi įsipareigojimai 3 000 759 17 576