Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. április 29.

2016. május 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. április 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,2 milliárd euróval 263 milliárd euróra emelkedett. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. április 28. 8 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 1 200 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 3 milliárd euróval 346,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5 milliárd euróval 1 073,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 46,4 milliárd euróval csökkent, 115,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 30,8 milliárd euróval csökkent, 210,2 milliárd euróra. 2016. április 27-én, szerdán lejárt egy 54 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 56,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 13,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 9,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 304,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 274,9 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,6 milliárd euróval 1 060 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték a 2016. április 29-i állapot szerint Változás 2016. április 22-éhez képest – vétel Változás 2016. április 22-éhez képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,1 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,4 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 172,3 milliárd EUR +1,4 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,0 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
Közszektort érintő vásárlási program 726,5 milliárd EUR +17,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 114,7 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15,5 milliárd euróval, 594,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 304 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 296 542 1 779
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 176 −227
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 219 367 2 006
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 318 425
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 956 −247
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 956 −247
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 514 930 −1 835
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 56 256 2 237
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 458 532 −4 173
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 142 102
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 114 464 4 714
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 406 335 15 529
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 060 027 18 553
  7.2 Egyéb értékpapírok 346 308 −3 025
8 Euróban denominált államadósság 26 979 −6
9 Egyéb eszközök 213 931 −2 783
Eszközök összesen 3 000 759 17 576
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 073 590 5 004
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 899 320 44 510
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 594 548 15 508
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 304 562 29 697
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 210 −695
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 841 −268
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 210 865 −44 998
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 115 779 −46 413
  5.2 Egyéb kötelezettségek 95 086 1 416
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 67 353 12 334
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 015 843
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 334 115
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 334 115
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 205 183 −20
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 98 722 56
Források összesen 3 000 759 17 576