Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.4.2016

3.5.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.4.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 263 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
28.4.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää) - 1 200 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 3 miljardilla eurolla 346,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5 miljardilla eurolla 1 073,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 46,4 miljardilla eurolla 115,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 30,8 miljardilla eurolla 210,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.4.2016 erääntyi 54 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 56,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 13,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 9,4 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 304,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 274,9 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,6 miljardilla eurolla 1 060 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 29.4.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,1 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,4 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 172,3 miljardia euroa +1,4 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,0 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 726,5 miljardia euroa +17,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 114,7 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 15,5 miljardilla eurolla 594,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 304 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 296 542 1 779
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 176 −227
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 219 367 2 006
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 318 425
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 956 −247
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 956 −247
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 514 930 −1 835
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 56 256 2 237
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 458 532 −4 173
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 142 102
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 114 464 4 714
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 406 335 15 529
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 060 027 18 553
  7.2 Muut arvopaperit 346 308 −3 025
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 979 −6
9 Muut saamiset 213 931 −2 783
Vastaavaa yhteensä 3 000 759 17 576
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 073 590 5 004
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 899 320 44 510
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 594 548 15 508
  2.2 Talletusmahdollisuus 304 562 29 697
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 210 −695
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 841 −268
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 210 865 −44 998
  5.1 Julkisyhteisöt 115 779 −46 413
  5.2 Muut 95 086 1 416
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 67 353 12 334
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 015 843
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 334 115
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 334 115
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 205 183 −20
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 98 722 56
Vastattavaa yhteensä 3 000 759 17 576