Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. aprill 2016

3. mai 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

29. aprillil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 1,2 miljardi euro võrra 263 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
28. aprill 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva 1200 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 3 miljardi euro võrra 346,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 5 miljardi euro võrra 1073,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 46,4 miljardi euro võrra 115,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 30,8 miljardi euro võrra 210,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. aprillil 2016 möödus 54 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 56,3 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 13,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 9,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 304,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 274,9 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,6 miljardi euro võrra 1060 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Esitatud väärtus seisuga 29. aprill 2016 Erinevus võrreldes 22. aprilliga 2016 – ost Erinevus võrreldes 22. aprilliga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,4 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 172,3 miljardit eurot +1,4 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,0 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 726,5 miljardit eurot +17,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 114,7 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15,5 miljardi euro võrra 594,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 304 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 296 542 1 779
  2.1 Nõuded RVFle 77 176 −227
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 219 367 2 006
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 318 425
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 956 −247
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 956 −247
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 514 930 −1 835
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 56 256 2 237
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 458 532 −4 173
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 142 102
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 114 464 4 714
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 406 335 15 529
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 060 027 18 553
  7.2 Muud väärtpaberid 346 308 −3 025
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 979 −6
9 Muud varad 213 931 −2 783
Varad kokku 3 000 759 17 576
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 073 590 5 004
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 899 320 44 510
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 594 548 15 508
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 304 562 29 697
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 210 −695
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 841 −268
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 210 865 −44 998
  5.1 Valitsussektor 115 779 −46 413
  5.2 Muud kohustused 95 086 1 416
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 67 353 12 334
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 015 843
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 334 115
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 334 115
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 205 183 −20
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 98 722 56
Kohustused kokku 3 000 759 17 576