Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 aprilie 2016

26 aprilie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 22 aprilie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la 261,7 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
21 aprilie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 33 de milioane USD -

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o creștere de 0,3 miliarde EUR, până la 349,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 0,2 miliarde EUR, până la 1 068,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 23,7 miliarde EUR, până la 162,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 3,5 miliarde EUR, până la 241 de miliarde EUR. Miercuri, 20 aprilie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 55,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 54 de miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 274,9 miliarde EUR (față de 281,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 19,2 miliarde EUR, până la 1 041,5 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 22 aprilie 2016 Modificări față de 15 aprilie 2016 – achiziții Modificări față de 15 aprilie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,1 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,5 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 171,0 miliarde EUR +1,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,2 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 709,0 miliarde EUR +19,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 114,7 miliarde EUR - -2,4 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 5,3 miliarde EUR, până la 579 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 304 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 294 763 −692
  2.1 Creanţe asupra FMI 77 402 −21
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 217 361 −671
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 893 227
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 202 −281
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 202 −281
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 516 764 −2 202
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 54 019 −1 689
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 462 706 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 40 −513
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 109 750 −248
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 390 806 19 539
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 041 474 19 222
  7.2 Alte titluri 349 333 317
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 985 0
9 Alte active 216 714 732
Total active 2 983 183 17 076
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 068 586 −231
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 854 811 −10 989
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 579 040 −5 278
  2.2 Facilitatea de depozit 274 865 −6 370
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 905 659
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 109 2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 255 863 24 778
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 162 192 23 745
  5.2 Alte angajamente 93 670 1 033
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 55 019 3 108
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 172 −639
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 218 215
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 218 215
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 205 202 831
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 98 666 0
Total pasive 2 983 183 17 076
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media