Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. balandžio 22 d.

2016 m. balandžio 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. balandžio 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 261,7 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. balandžio 21 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 33 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 349,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 1 068,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23,7 mlrd. eurų – iki 162,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 241 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. balandžio 20 d., baigėsi 55,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 54 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 274,9 mlrd. eurų (palyginti su 281,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 19,2 mlrd. eurų – iki 1 041,5 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. balandžio 22 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. balandžio 15 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. balandžio 15 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,5 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 171,0 mlrd. eurų +1,7 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,2 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų −0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 709,0 mlrd. eurų +19,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 114,7 mlrd. eurų −2,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,3 mlrd. eurų – iki 579 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 304 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 294 763 −692
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 402 −21
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 217 361 −671
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 893 227
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 202 −281
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 202 −281
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 516 764 −2 202
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 54 019 −1 689
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 462 706 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 40 −513
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 109 750 −248
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 390 806 19 539
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 041 474 19 222
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 349 333 317
8 Valdžios skola eurais 26 985 0
9 Kitas turtas 216 714 732
Visas turtas 2 983 183 17 076
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 068 586 −231
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 854 811 −10 989
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 579 040 −5 278
  2.2 Indėlių galimybė 274 865 −6 370
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 905 659
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 109 2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 255 863 24 778
  5.1 Valdžiai 162 192 23 745
  5.2 Kiti įsipareigojimai 93 670 1 033
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 55 019 3 108
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 172 −639
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 218 215
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 218 215
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 202 831
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 666 0
Visi įsipareigojimai 2 983 183 17 076
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai