Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. április 22.

2016. április 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. április 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd euróval csökkent, 261,7 milliárd euróra. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. április 21. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 33 millió USD -

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval, 349,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval, 1068,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 23,7 milliárd euróval, 162,2 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 3,5 milliárd euróval 241 milliárd euróra emelkedett. 2016. április 20-án, szerdán lejárt egy 55,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 54 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,6 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 274,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 281,2 milliárd eurós felhasználással). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 19,2 milliárd euróval, 1 041,5 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték a 2016. április 22-i állapot szerint Változás 2016. április 15-ához képest – vétel Változás 2016. április 15-ához képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,1 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,5 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 171,0 milliárd EUR +1,7 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,2 milliárd EUR +0,2 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR
Közszektort érintő vásárlási program 709,0 milliárd EUR +19,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 114,7 milliárd EUR - -2,4 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5,3 milliárd euróval 579 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 304 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 294 763 −692
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 402 −21
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 217 361 −671
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 893 227
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 202 −281
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 202 −281
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 516 764 −2 202
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 54 019 −1 689
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 462 706 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 40 −513
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 109 750 −248
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 390 806 19 539
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 041 474 19 222
  7.2 Egyéb értékpapírok 349 333 317
8 Euróban denominált államadósság 26 985 0
9 Egyéb eszközök 216 714 732
Eszközök összesen 2 983 183 17 076
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 068 586 −231
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 854 811 −10 989
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 579 040 −5 278
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 274 865 −6 370
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 905 659
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 109 2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 255 863 24 778
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 162 192 23 745
  5.2 Egyéb kötelezettségek 93 670 1 033
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 55 019 3 108
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 172 −639
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 218 215
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 218 215
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 205 202 831
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 98 666 0
Források összesen 2 983 183 17 076