Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.4.2016

26.4.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.4.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 261,7 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
21.4.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 33 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 349,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,2 miljardilla eurolla 1 068,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 23,7 miljardilla eurolla 162,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 3,5 miljardilla eurolla 241 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.4.2016 erääntyi 55,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 54 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 274,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 281,2 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 19,2 miljardilla eurolla 1 041,5 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 22.4.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,1 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,5 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 171,0 miljardia euroa +1,7 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,2 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 709,0 miljardia euroa +19,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 114,7 miljardia euroa - -2,4 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 5,3 miljardilla eurolla 579 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 304 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 294 763 −692
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 402 −21
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 217 361 −671
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 893 227
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 202 −281
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 202 −281
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 516 764 −2 202
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 54 019 −1 689
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 462 706 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 40 −513
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 109 750 −248
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 390 806 19 539
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 041 474 19 222
  7.2 Muut arvopaperit 349 333 317
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 985 0
9 Muut saamiset 216 714 732
Vastaavaa yhteensä 2 983 183 17 076
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 068 586 −231
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 854 811 −10 989
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 579 040 −5 278
  2.2 Talletusmahdollisuus 274 865 −6 370
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 905 659
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 109 2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 255 863 24 778
  5.1 Julkisyhteisöt 162 192 23 745
  5.2 Muut 93 670 1 033
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 55 019 3 108
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 172 −639
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 218 215
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 218 215
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 205 202 831
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 98 666 0
Vastattavaa yhteensä 2 983 183 17 076