Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. aprill 2016

26. aprill 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

22. aprillil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,1 miljardi euro võrra 261,7 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
21. aprill 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 33 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 349,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,2 miljardi euro võrra 1068,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 23,7 miljardi euro võrra 162,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 3,5 miljardi euro võrra 241 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. aprillil 2016 möödus 55,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 54 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 274,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 281,2 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 19,2 miljardi euro võrra 1041,5 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Esitatud väärtus seisuga 22. aprill 2016 Erinevus võrreldes 15. aprilliga 2016 – ost Erinevus võrreldes 15. aprilliga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 171,0 miljardit eurot +1,7 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,2 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 709,0 miljardit eurot +19,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 114,7 miljardit eurot –2,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,3 miljardi euro võrra 579 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 304 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 294 763 −692
  2.1 Nõuded RVFle 77 402 −21
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 217 361 −671
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 893 227
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 202 −281
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 202 −281
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 516 764 −2 202
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 54 019 −1 689
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 462 706 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 40 −513
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 109 750 −248
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 390 806 19 539
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 041 474 19 222
  7.2 Muud väärtpaberid 349 333 317
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 985 0
9 Muud varad 216 714 732
Varad kokku 2 983 183 17 076
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 068 586 −231
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 854 811 −10 989
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 579 040 −5 278
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 274 865 −6 370
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 905 659
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 109 2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 255 863 24 778
  5.1 Valitsussektor 162 192 23 745
  5.2 Muud kohustused 93 670 1 033
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 55 019 3 108
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 172 −639
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 218 215
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 218 215
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 205 202 831
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 98 666 0
Kohustused kokku 2 983 183 17 076
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid