Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 aprilie 2016

19 aprilie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 aprilie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 1,1 miliarde EUR, până la 261,8 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
14 aprilie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 45 de milioane USD 33 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 1,2 miliarde EUR, până la 349 de miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 0,9 miliarde EUR, până la 1 068,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 27,4 miliarde EUR, până la 138,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 8,6 miliarde EUR, până la 237,5 miliarde EUR. Miercuri, 13 aprilie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 56 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 55,7 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,6 miliarde EUR (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 281,2 miliarde EUR (față de 290 de miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 16,1 miliarde EUR, până la 1 022,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 15 aprilie 2016 Modificări față de 8 aprilie 2016 – achiziții Modificări față de 8 aprilie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,1 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,6 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 169,3 miliarde EUR +2,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,2 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 689,1 miliarde EUR +18,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 117,1 miliarde EUR - -4,5 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 9,1 miliarde EUR, până la 584,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 304 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 295 455 −616
  2.1 Creanţe asupra FMI 77 423 −3
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 218 033 −614
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 666 1 216
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 483 −949
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 483 −949
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 518 966 −91
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 55 708 −305
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 462 706 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 553 214
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 109 998 −1 323
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 371 267 14 921
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 022 251 16 142
  7.2 Alte titluri 349 016 −1 221
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 985 0
9 Alte active 215 982 −186
Total active 2 966 107 12 971
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 068 817 −876
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 865 800 −17 832
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 584 318 −9 093
  2.2 Facilitatea de depozit 281 235 −8 731
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 246 −8
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 107 −61
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 231 085 29 422
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 138 447 27 387
  5.2 Alte angajamente 92 638 2 035
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 51 911 4 356
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 811 −452
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 003 −45
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 003 −45
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 204 371 −1 541
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 98 666 0
Total pasive 2 966 107 12 971

Contacte media