Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. április 15.

2016. április 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. április 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,1 milliárd euróval 261,8 milliárd euróra emelkedett. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. április 14. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 45 millió USD 33 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 349 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval csökkent, 1 068,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 27,4 milliárd euróval, 138,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 8,6 milliárd euróval 237,5 milliárd euróra emelkedett. 2016. április 13-án, szerdán lejárt egy 56 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 55,7 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,6 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 281,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 290 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 16,1 milliárd euróval, 1 022,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték a 2016. április 15-i állapot szerint Változás 2016. április 8-ához képest – vétel Változás 2016. április 8-ához képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,1 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,6 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 169,3 milliárd EUR +2,4 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,2 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 689,1 milliárd EUR +18,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 117,1 milliárd EUR - -4,5 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9,1 milliárd euróval 584,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 304 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 295 455 −616
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 423 −3
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 218 033 −614
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 666 1 216
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 483 −949
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 483 −949
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 518 966 −91
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 55 708 −305
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 462 706 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 553 214
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 109 998 −1 323
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 371 267 14 921
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 022 251 16 142
  7.2 Egyéb értékpapírok 349 016 −1 221
8 Euróban denominált államadósság 26 985 0
9 Egyéb eszközök 215 982 −186
Eszközök összesen 2 966 107 12 971
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 068 817 −876
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 865 800 −17 832
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 584 318 −9 093
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 281 235 −8 731
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 246 −8
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 107 −61
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 231 085 29 422
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 138 447 27 387
  5.2 Egyéb kötelezettségek 92 638 2 035
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 51 911 4 356
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 811 −452
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 003 −45
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 003 −45
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 204 371 −1 541
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 98 666 0
Források összesen 2 966 107 12 971

Médiakapcsolatok