Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 aprilie 2016

6 aprilie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 1 aprilie 2016, creșterea de 38,6 miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 7,5 miliarde EUR, până la 261,1 miliarde EUR. Această variație s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, precum și operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
31 martie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 48 de milioane USD 45 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o creștere de 0,6 miliarde EUR, până la 350,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 2,3 miliarde EUR, până la 1 071 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 50,1 miliarde EUR, până la 129,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 35,8 miliarde EUR, până la 256,4 miliarde EUR. Miercuri, 30 martie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 60,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 62,3 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 11,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 10,3 miliarde EUR a fost decontată. De asemenea, o operațiune țintită de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 7,3 miliarde EUR, cu scadența la 910 zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 268,4 miliarde EUR (față de 225,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 8,4 miliarde EUR, până la 986,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 1 aprilie 2016 Modificări față de 25 martie 2016 – achiziții Modificări față de 25 martie 2016 – răscumpărări Modificări față de 25 martie 2016 – reevaluări la sfârșitul trimestrului
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,1 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,6 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 165,8 miliarde EUR +0,8 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR -0,5 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,0 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 652,0 miliarde EUR +11,3 miliarde EUR - -2,6 miliarde EUR
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 121,6 miliarde EUR - - +0,3 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 32,4 miliarde EUR, până la 575,6 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 31 martie 2016 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 084,102 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,1385/EUR

JPY: 127,90/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,2376 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 377 304 0 38 591
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 297 521 −2 187 −9 463
  2.1 Creanţe asupra FMI 77 426 149 −2 375
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 220 095 −2 336 −7 088
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 194 2 212 −899
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 942 −909 5
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 942 −909 5
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 525 054 7 685 0
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 62 319 1 745 0
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 462 731 5 986 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 5 −46 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 111 232 −899 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 336 866 11 286 −2 227
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 986 154 11 189 −2 777
  7.2 Alte titluri 350 713 97 549
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 985 0 −80
9 Alte active 216 662 1 747 −795
Total active 2 941 761 18 934 25 131
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 1 071 004 −2 289 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 844 222 75 807 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 575 572 32 355 0
  2.2 Facilitatea de depozit 268 396 43 257 0
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 254 196 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 222 −156 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 220 502 −49 349 0
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 129 651 −50 099 0
  5.2 Alte angajamente 90 851 749 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 53 184 −3 459 −58
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 473 51 −213
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 3 591 −898 −170
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 3 591 −898 −170
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 122 −1 759
10 Alte pasive 208 362 −1 075 −2 490
11 Conturi de reevaluare 375 994 0 29 822
12 Capital şi rezerve 98 666 181 0
Total pasive 2 941 761 18 934 25 131

Contacte media