Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. április 1.

2016. április 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. április 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 38,6 milliárd eurós növekedésének hátterében negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 7,5 milliárd euróval csökkent, 261,1 milliárd euróra. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. március 31. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 48 millió USD 45 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval, 350,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,3 milliárd euróval, 1 071 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 50,1 milliárd euróval, 129,7 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 35,8 milliárd euróval csökkent, 256,4 milliárd euróra. 2016. március 30-án, szerdán lejárt egy 60,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 62,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 11,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 10,3 milliárd euro értékben. Emellett egy célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 7,3 milliárd euro, futamideje pedig 910 nap volt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 268,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 225,1 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 8,4 milliárd euróval, 986,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. április 1-ji állapot szerint Változás 2016. március 25-éhez képest – vétel Változás 2016. március 25-éhez képest – visszavásárlás Változás 2016. március 25-éhez képest – negyedévvégi kiigazítás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,1 milliárd EUR - ­0,2 milliárd EUR -
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,6 milliárd EUR - 0,3 milliárd EUR -
3. fedezett kötvényvásárlási program 165,8 milliárd EUR +0,8 milliárd EUR ­0,2 milliárd EUR ­0,5 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,0 milliárd EUR - ­0,2 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 652,0 milliárd EUR +11,3 milliárd EUR - ­2,6 milliárd EUR
Értékpapír-piaci program 121,6 milliárd EUR - - +0,3 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 32,4 milliárd euróval, 575,6 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2016. március 31-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:

Arany: 1 084,102 EUR/finom uncia

USD: 1,1385 USD/EUR

JPY: 127,90 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,2376 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 304 0 38 591
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 297 521 −2 187 −9 463
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 426 149 −2 375
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 220 095 −2 336 −7 088
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 194 2 212 −899
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 942 −909 5
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 942 −909 5
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 525 054 7 685 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 62 319 1 745 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 462 731 5 986 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 5 −46 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 111 232 −899 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 336 866 11 286 −2 227
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 986 154 11 189 −2 777
  7.2 Egyéb értékpapírok 350 713 97 549
8 Euróban denominált államadósság 26 985 0 −80
9 Egyéb eszközök 216 662 1 747 −795
Eszközök összesen 2 941 761 18 934 25 131
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 071 004 −2 289 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 844 222 75 807 0
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 575 572 32 355 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 268 396 43 257 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 254 196 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 222 −156 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 220 502 −49 349 0
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 129 651 −50 099 0
  5.2 Egyéb kötelezettségek 90 851 749 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 53 184 −3 459 −58
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 473 51 −213
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 591 −898 −170
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 3 591 −898 −170
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 122 −1 759
10 Egyéb kötelezettségek 208 362 −1 075 −2 490
11 Átértékelési számlák 375 994 0 29 822
12 Saját tőke 98 666 181 0
Források összesen 2 941 761 18 934 25 131

Médiakapcsolatok