Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Απριλίου 2016

6 Απριλίου 2016

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε την 1 Απριλίου 2016 η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 38,6 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 7,5 δισεκ. ευρώ σε 261,1 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
31 Μαρτίου 2016 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών 48 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 45 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 350,7 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,3 δισεκ. ευρώ σε 1.071 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 50,1 δισεκ. ευρώ σε 129,7 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 35,8 δισεκ. ευρώ σε 256,4 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 60,6 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 62,3 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Εντός της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.2 του ενεργητικού) ύψους 11,6 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 10,3 δισεκ. ευρώ. Επίσης, διακανονίστηκε μια στοχευμένη πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 7,3 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 910 ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 268,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 225,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα ).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 8,4 δισεκ. ευρώ σε 986,2 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία την 1η Απριλίου 2016 Διαφορά σε σχέση με τις 25 Μαρτίου 2016 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 25 Μαρτίου 2016 – Εξοφλήσεις Διαφορά σε σχέση με τις 25 Μαρτίου 2016 – Προσαρμογές τέλους τριμήνου
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 19,1 δισεκ. ευρώ - -0,2 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 8,6 δισεκ. ευρώ - -0,3 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 165,8 δισεκ. ευρώ +0,8 δισεκ. ευρώ -0,2 δισεκ. ευρώ -0,5 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 19,0 δισεκ. ευρώ - -0,2 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 652,0 δισεκ. ευρώ +11,3 δισεκ. ευρώ - -2,6 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 121,6 δισεκ. ευρώ - - +0,3 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 32,4 δισεκ. ευρώ σε 575,6 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 31 Μαρτίου 2016 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη «Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.084,102 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

Δολάρια ΗΠΑ: 1,1385 προς 1 ευρώ

Γιεν Ιαπωνίας: 127,90 προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,2376 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 377.304 0 38.591
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 297.521 −2.187 −9.463
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 77.426 149 −2.375
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 220.095 −2.336 −7.088
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 29.194 2.212 −899
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.942 −909 5
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.942 −909 5
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 525.054 7.685 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 62.319 1.745 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 462.731 5.986 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 5 −46 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 111.232 −899 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 1.336.866 11.286 −2.227
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 986.154 11.189 −2.777
  7.2 Λοιποί τίτλοι 350.713 97 549
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.985 0 −80
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 216.662 1.747 −795
Σύνολο ενεργητικού 2.941.761 18.934 25.131
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.071.004 −2.289 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 844.222 75.807 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 575.572 32.355 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 268.396 43.257 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 254 196 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.222 −156 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 220.502 −49.349 0
  5.1 Γενική κυβέρνηση 129.651 −50.099 0
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 90.851 749 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 53.184 −3.459 −58
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 4.473 51 −213
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.591 −898 −170
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.591 −898 −170
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 57.542 122 −1.759
10 Λοιπές υποχρεώσεις 208.362 −1.075 −2.490
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 375.994 0 29.822
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 98.666 181 0
Σύνολο παθητικού 2.941.761 18.934 25.131

Εκπρόσωποι Τύπου