Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 martie 2016

30 martie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 martie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,9 miliarde EUR, până la 268,6 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
24 martie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 53 de milioane USD 48 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active) au consemnat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 350,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 6,5 miliarde EUR, până la 1 073,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 28,1 miliarde EUR, până la 179,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 22,5 miliarde EUR, până la 292,2 miliarde EUR. Miercuri, 23 martie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active), în valoare de 59,7 miliarde EUR, a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 60,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de un nivel apropiat de zero în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 225,1 miliarde EUR (față de 246,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12,5 miliarde EUR, până la 977,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 25 martie 2016 Modificări față de 18 martie 2016 – achiziții Modificări față de 18 martie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,4 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 165,7 miliarde EUR +2,4 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,3 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 643,3 miliarde EUR +10,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 121,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 4 miliarde EUR, până la 543,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 309 172 1 319
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 653 −3
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 229 519 1 323
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 881 −1 648
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 846 400
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 846 400
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 517 369 926
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 60 574 899
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 456 744 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 51 27
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 112 130 −2 054
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 327 808 12 425
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 977 742 12 520
  7.2 Alte titluri 350 066 −95
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 065 0
9 Alte active 215 711 130
Total active 2 897 696 11 497
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 073 293 6 487
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 768 415 −17 582
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 543 217 4 023
  2.2 Facilitatea de depozit 225 140 −21 595
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 58 −11
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 378 −380
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 269 851 26 140
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 179 749 28 076
  5.2 Alte angajamente 90 102 −1 936
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 56 701 −2 026
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 636 −1 044
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 659 −204
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 659 −204
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0
10 Alte pasive 211 927 −178
11 Conturi de reevaluare 346 172 0
12 Capital şi rezerve 98 485 286
Total pasive 2 897 696 11 497

Contacte media