Menu

Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fil-25 ta’ Marzu 2016

30 ta' Marzu 2016

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fil-25 ta’ Marzu 2016 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) żdiedet b’EUR 0.9 biljun għal EUR 268.6 biljun.

Operazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

Data tal-valur Tip ta’ tranżazzjoni Ammont li mmatura Ammont ġdid
24 ta’ Marzu 2016 Tranżazzjoni rriversjata ta’ 7 ijiem għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani USD 53 miljun USD 48 miljun

Dawn it-tranżazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema permezz tad-dispożizzjoni permanenti dwar swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) naqsu b’EUR 0.1 biljun għal EUR 350.1 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) żdiedu b’EUR 6.5 biljun għal EUR 1,073.3 biljun. L-obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) żdiedu bi EUR 28.1 biljun għal EUR 179.7 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) żdied bi EUR 22.5 biljun għal EUR 292.2 biljun. Nhar l-Erbgħa 23 ta’ Marzu 2016 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament (il-partita A5.1) ta’ EUR 59.7 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 60.6 biljun b’maturità ta’ ġimgħa.

Ir-rikors għall-faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) kien ta’ EUR 0.1 biljun (imqabbel ma’ kważi xejn fil-ġimgħa ta’ qabel) filwaqt li r-rikors għall-faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 225.1 biljun (imqabbel ma’ EUR 246.7 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).

L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) żdiedu bi EUR 12.5 biljun għal EUR 977.7 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita A7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja Valur rappurtat fil-25 ta’ Marzu 2016 Differenza mqabbla mat-18 ta’ Marzu 2016 – xiri Differenza mqabbla mat-18 ta’ Marzu 2016 – fidi
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1 EUR 19.4 biljun - -EUR 0.2 biljun
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2 EUR 8.8 biljun - -
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3 EUR 165.7 biljun +EUR 2.4 biljun -EUR 0.1 biljun
Programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi EUR 19.3 biljun +EUR 0.2 biljun -EUR 0.1 biljun
Programm ta’ xiri mis-settur pubbliku EUR 643.3 biljun +EUR 10.3 biljun -
Programm tas-Swieq tat-Titoli (SMP) EUR 121.3 biljun - -

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal-kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) żdiedet b’EUR 4.0 biljun għal EUR 543.2 biljun.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 338,713 0
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 309,172 1,319
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 79,653 −3
  2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
229,519 1,323
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 27,881 −1,648
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 21,846 400
  4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 21,846 400
  4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 517,369 926
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 60,574 899
  5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 456,744 0
  5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
  5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0
  5.5 Faċilità ta’ self marġinali 51 27
  5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 0 0
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 112,130 −2,054
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 1,327,808 12,425
  7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 977,742 12,520
  7.2 Titoli oħra 350,066 −95
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 27,065 0
9 Assi oħra 215,711 130
Assi Totali 2,897,696 11,497
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,073,293 6,487
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 768,415 −17,582
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 543,217 4,023
  2.2 Faċilità ta’ depożitu 225,140 −21,595
  2.3 Depożiti fissi 0 0
  2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 58 −11
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 4,378 −380
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 269,851 26,140
  5.1 L-amministrazzjoni pubblika 179,749 28,076
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 90,102 −1,936
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 56,701 −2,026
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 4,636 −1,044
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 4,659 −204
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 4,659 −204
  8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 59,179 0
10 Passiv ieħor 211,927 −178
11 Kont tar-rivalutazzjoni 346,172 0
12 Kapitali u riżervi 98,485 286
Total tal-passiv 2,897,696 11,497

Kuntatti midja