Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. kovo 25 d.

2016 m. kovo 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. kovo 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 268,6 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. kovo 24 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 53 mln. JAV dolerių 48 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 350,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 1 073,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 28,1 mlrd. eurų – iki 179,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22,5 mlrd. eurų – iki 292,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. kovo 23 d., baigėsi 59,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 60,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 225,1 mlrd. eurų (palyginti su 246,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12,5 mlrd. eurų – iki 977,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. kovo 25 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. kovo 18 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. kovo 18 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,4 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 165,7 mlrd. eurų +2,4 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,3 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 643,3 mlrd. eurų +10,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 121,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 543,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 309 172 1 319
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 653 −3
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 229 519 1 323
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 881 −1 648
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 846 400
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 846 400
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 517 369 926
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 60 574 899
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 456 744 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 51 27
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 112 130 −2 054
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 327 808 12 425
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 977 742 12 520
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 350 066 −95
8 Valdžios skola eurais 27 065 0
9 Kitas turtas 215 711 130
Visas turtas 2 897 696 11 497
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 073 293 6 487
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 768 415 −17 582
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 543 217 4 023
  2.2 Indėlių galimybė 225 140 −21 595
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 58 −11
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 378 −380
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 269 851 26 140
  5.1 Valdžiai 179 749 28 076
  5.2 Kiti įsipareigojimai 90 102 −1 936
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 56 701 −2 026
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 636 −1 044
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 659 −204
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 659 −204
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 211 927 −178
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 485 286
Visi įsipareigojimai 2 897 696 11 497

Kontaktai žiniasklaidai