Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. március 25.

2016. március 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. március 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,9 milliárd euróval 268,6 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. március 24. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 53 millió USD 48 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 350,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,5 milliárd euróval 1073,3 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 28,1 milliárd euróval, 179,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 22,5 milliárd euróval 292,2 milliárd euróra emelkedett. 2016. március 23-án, szerdán lejárt egy 59,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 60,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 225,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 246,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12,5 milliárd euróval, 977,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. március 25-én Változás 2016. március 18-ához képest – vétel Változás 2016. március 18-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,4 milliárd EUR - -0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,8 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 165,7 milliárd EUR +2,4 milliárd EUR -0,1 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,3 milliárd EUR +0,2 milliárd EUR -0,1 milliárd EUR
Állami szektort érintő vásárlási program 643,3 milliárd EUR +10,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 121,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4 milliárd euróval, 543,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 309 172 1 319
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 653 −3
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 229 519 1 323
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 881 −1 648
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 846 400
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 846 400
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 517 369 926
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 60 574 899
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 456 744 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 51 27
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 112 130 −2 054
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 327 808 12 425
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 977 742 12 520
  7.2 Egyéb értékpapírok 350 066 −95
8 Euróban denominált államadósság 27 065 0
9 Egyéb eszközök 215 711 130
Eszközök összesen 2 897 696 11 497
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 073 293 6 487
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 768 415 −17 582
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 543 217 4 023
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 225 140 −21 595
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 58 −11
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 378 −380
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 269 851 26 140
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 179 749 28 076
  5.2 Egyéb kötelezettségek 90 102 −1 936
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 56 701 −2 026
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 636 −1 044
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 659 −204
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 659 −204
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 211 927 −178
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 98 485 286
Források összesen 2 897 696 11 497

Médiakapcsolatok