Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. märts 2016

30. märts 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

25. märtsil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,9 miljardi euro võrra 268,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
24. märts 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 53 miljonit USA dollarit 48 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 350,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 6,5 miljardi euro võrra 1073,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 28,1 miljardi euro võrra 179,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 22,5 miljardi euro võrra 292,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. märtsil 2016 möödus 59,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60,6 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 225,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 246,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12,5 miljardi euro võrra 977,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 25. märts 2016 Erinevus võrreldes 18. märtsiga 2016 – ost Erinevus võrreldes 18. märtsiga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,4 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 165,7 miljardit eurot +2,4 miljardit eurot -0,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,3 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot -0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 643,3 miljardit eurot +10,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 121,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4 miljardi euro võrra 543,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 309 172 1 319
  2.1 Nõuded RVFle 79 653 −3
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 229 519 1 323
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 881 −1 648
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 846 400
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 846 400
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 517 369 926
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 60 574 899
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 456 744 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 51 27
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 112 130 −2 054
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 327 808 12 425
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 977 742 12 520
  7.2 Muud väärtpaberid 350 066 −95
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 065 0
9 Muud varad 215 711 130
Varad kokku 2 897 696 11 497
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 073 293 6 487
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 768 415 −17 582
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 543 217 4 023
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 225 140 −21 595
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 58 −11
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 378 −380
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 269 851 26 140
  5.1 Valitsussektor 179 749 28 076
  5.2 Muud kohustused 90 102 −1 936
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 56 701 −2 026
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 636 −1 044
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 659 −204
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 659 −204
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 211 927 −178
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 98 485 286
Kohustused kokku 2 897 696 11 497

Kontaktandmed