Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 martie 2016

22 martie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 martie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,9 miliarde EUR, până la 267,7 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
17 martie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 74 de milioane USD 53 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 350,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 0,8 miliarde EUR, până la 1 066,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 43,3 miliarde EUR, până la 151,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 14,4 miliarde EUR, până la 269,6 miliarde EUR. Miercuri, 16 martie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 60,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 59,7 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel nemodificat față de săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 246,7 miliarde EUR (față de 262,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,2 miliarde EUR, până la 965,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 18 martie 2016 Modificări față de 11 martie 2016 – achiziții Modificări față de 11 martie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,6 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,8 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 163,4 miliarde EUR +1,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,2 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 632,9 miliarde EUR +12,4 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 121,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 17 miliarde EUR, până la 539,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 307 853 912
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 656 −16
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 228 196 928
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 530 −2 635
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 446 −662
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 446 −662
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 516 443 −1 132
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 59 675 −1 133
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 456 744 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 24 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 114 184 686
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 315 383 13 920
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 965 222 14 242
  7.2 Alte titluri 350 161 −322
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 065 0
9 Alte active 215 581 2 789
Total active 2 886 198 13 877
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 066 806 754
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 785 997 −32 478
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 539 194 −16 981
  2.2 Facilitatea de depozit 246 734 −15 466
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 69 −30
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 758 −18
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 243 712 41 717
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 151 673 43 294
  5.2 Alte angajamente 92 038 −1 578
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 58 727 2 995
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 680 −1 108
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 863 271
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 863 271
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0
10 Alte pasive 212 105 1 744
11 Conturi de reevaluare 346 172 0
12 Capital şi rezerve 98 199 0
Total pasive 2 886 198 13 877

Contacte media