Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. március 18.

2016. március 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. március 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,9 milliárd euróval csökkent, 267,7 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. március 17. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 74 millió USD 53 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 350,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval 1 066,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 43,3 milliárd euróval, 151,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 14,4 milliárd euróval 269,6 milliárd euróra emelkedett. 2016. március 16-án, szerdán lejárt egy 60,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 59,7 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (vagyis az előző héthez képest nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 246,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 262,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,2 milliárd euróval, 965,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. március 18-án Változás 2016. március 11-éhez képest – vétel Változás 2016. március 11-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,6 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,8 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 163,4 milliárd EUR +1,8 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,2 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 632,9 milliárd EUR +12,4 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 121,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17 milliárd euróval 539,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 307 853 912
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 656 −16
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 228 196 928
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 530 −2 635
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 446 −662
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 446 −662
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 516 443 −1 132
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 59 675 −1 133
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 456 744 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 24 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 114 184 686
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 315 383 13 920
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 965 222 14 242
  7.2 Egyéb értékpapírok 350 161 −322
8 Euróban denominált államadósság 27 065 0
9 Egyéb eszközök 215 581 2 789
Eszközök összesen 2 886 198 13 877
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 066 806 754
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 785 997 −32 478
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 539 194 −16 981
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 246 734 −15 466
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 69 −30
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 758 −18
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 243 712 41 717
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 151 673 43 294
  5.2 Egyéb kötelezettségek 92 038 −1 578
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 58 727 2 995
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 680 −1 108
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 863 271
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 863 271
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 105 1 744
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 98 199 0
Források összesen 2 886 198 13 877

Médiakapcsolatok