Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 martie 2016

8 martie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 martie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 269 de miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
3 martie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 87 de milioane USD 85 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o creștere de 0,1 miliarde EUR, până la 351,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au sporit cu 3 miliarde EUR, până la 1 065,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 25,3 miliarde EUR, până la 102,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 29 de miliarde EUR, până la 271,1 miliarde EUR. Miercuri, 2 martie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 65,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 61,3 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 246,8 miliarde EUR (față de 222,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au crescut cu 15,5 miliarde EUR, până la 936,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 4 martie 2016 Modificări față de 26 februarie 2016 – achiziții Modificări față de 26 februarie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,9 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 159,9 miliarde EUR +2,1 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 18,9 miliarde EUR +0,4 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 608,0 miliarde EUR +13,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 121,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,7 miliarde EUR, până la 564,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 306 902 −400
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 675 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 227 227 −400
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 562 1 047
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 780 135
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 780 135
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 518 038 −4 573
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 61 291 −4 464
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 456 744 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 −109
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 114 392 −332
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 288 211 15 459
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 936 769 15 342
  7.2 Alte titluri 351 442 117
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 065 0
9 Alte active 212 178 −1 794
Total active 2 859 841 9 542
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 065 518 2 966
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 811 262 25 136
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 564 344 701
  2.2 Facilitatea de depozit 246 815 24 440
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 103 −5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 918 −128
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 199 438 −20 929
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 102 759 −25 282
  5.2 Alte angajamente 96 680 4 353
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 54 483 2 200
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 7 170 1 913
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 070 −905
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 070 −905
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0
10 Alte pasive 209 433 −721
11 Conturi de reevaluare 346 172 0
12 Capital şi rezerve 98 199 9
Total pasive 2 859 841 9 542

Contacte media