Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. kovo 4 d.

2016 m. kovo 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. kovo 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 269 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. kovo 3 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 87 mln. JAV dolerių 85 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 351,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 1 065,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,3 mlrd. eurų – iki 102,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 29 mlrd. eurų – iki 271,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. kovo 2 d., baigėsi 65,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 61,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 246,8 mlrd. eurų (palyginti su 222,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 15,5 mlrd. eurų – iki 936,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. kovo 4 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. vasario 26 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. vasario 26 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,9 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 159,9 mlrd. eurų +2,1 mlrd. eurų −0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 18,9 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 608,0 mlrd. eurų +13,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 121,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 564,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 306 902 −400
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 675 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 227 227 −400
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 562 1 047
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 780 135
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 780 135
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 518 038 −4 573
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 61 291 −4 464
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 456 744 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 −109
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 114 392 −332
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 288 211 15 459
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 936 769 15 342
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 351 442 117
8 Valdžios skola eurais 27 065 0
9 Kitas turtas 212 178 −1 794
Visas turtas 2 859 841 9 542
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 065 518 2 966
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 811 262 25 136
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 564 344 701
  2.2 Indėlių galimybė 246 815 24 440
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 103 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 918 −128
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 199 438 −20 929
  5.1 Valdžiai 102 759 −25 282
  5.2 Kiti įsipareigojimai 96 680 4 353
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 54 483 2 200
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 170 1 913
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 070 −905
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 070 −905
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 209 433 −721
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 199 9
Visi įsipareigojimai 2 859 841 9 542

Kontaktai žiniasklaidai