Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. március 4.

2016. március 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. március 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 269 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. március 3. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 87 millió USD 85 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval, 351,4 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3 milliárd euróval, 1065,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 25,3 milliárd euróval csökkent, 102,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 29 milliárd euróval csökkent, 271,1 milliárd euróra. 2016. március 2-án, szerdán lejárt egy 65,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 61,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 246,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 222,4 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 15,5 milliárd euróval, 936,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. március 4-én Változás 2016. február 26-ához képest – vétel Változás 2016. február 26-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,8 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,9 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 159,9 milliárd EUR + 2,1 milliárd EUR - 0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 18,9 milliárd EUR + 0,4 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR
Állami szektort érintő vásárlási program 608,0 milliárd EUR + 13,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 121,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,7 milliárd euróval, 564,3 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 306 902 −400
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 675 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 227 227 −400
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 562 1 047
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 780 135
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 780 135
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 518 038 −4 573
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 61 291 −4 464
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 456 744 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 −109
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 114 392 −332
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 288 211 15 459
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 936 769 15 342
  7.2 Egyéb értékpapírok 351 442 117
8 Euróban denominált államadósság 27 065 0
9 Egyéb eszközök 212 178 −1 794
Eszközök összesen 2 859 841 9 542
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 065 518 2 966
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 811 262 25 136
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 564 344 701
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 246 815 24 440
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 103 −5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 918 −128
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 199 438 −20 929
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 102 759 −25 282
  5.2 Egyéb kötelezettségek 96 680 4 353
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 54 483 2 200
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 170 1 913
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 070 −905
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 070 −905
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 209 433 −721
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 98 199 9
Források összesen 2 859 841 9 542

Médiakapcsolatok