Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.3.2016

8.3.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.3.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 269 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
3.3.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 87 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 85 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 351,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3 miljardilla eurolla 1 065,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 25,3 miljardilla eurolla 102,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 29 miljardilla eurolla 271,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.3.2016 erääntyi 65,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 61,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 246,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 222,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 15,5 miljardilla eurolla 936,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 4.3.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,9 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 159,9 miljardia euroa +2,1 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 18,9 miljardia euroa +0,4 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 608,0 miljardia euroa +13,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 121,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 0,7 miljardilla eurolla 564,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 306 902 −400
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 675 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 227 227 −400
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 562 1 047
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 780 135
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 780 135
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 518 038 −4 573
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 61 291 −4 464
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 456 744 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 2 −109
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 114 392 −332
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 288 211 15 459
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 936 769 15 342
  7.2 Muut arvopaperit 351 442 117
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 065 0
9 Muut saamiset 212 178 −1 794
Vastaavaa yhteensä 2 859 841 9 542
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 065 518 2 966
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 811 262 25 136
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 564 344 701
  2.2 Talletusmahdollisuus 246 815 24 440
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 103 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 918 −128
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 199 438 −20 929
  5.1 Julkisyhteisöt 102 759 −25 282
  5.2 Muut 96 680 4 353
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 54 483 2 200
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 170 1 913
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 070 −905
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 070 −905
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 209 433 −721
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 98 199 9
Vastattavaa yhteensä 2 859 841 9 542

Yhteyshenkilöt