Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. märts 2016

8. märts 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

4. märtsil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 269 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
3. märts 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 87 miljonit USA dollarit 85 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 351,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3 miljardi euro võrra 1065,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 25,3 miljardi euro võrra 102,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 29 miljardi euro võrra 271,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. märtsil 2016 möödus 65,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 61,3 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 246,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 222,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 15,5 miljardi euro võrra 936,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 4. märts 2016 Erinevus võrreldes 26. veebruariga 2016 – ost Erinevus võrreldes 26. veebruariga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,9 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 159,9 miljardit eurot +2,1 miljardit eurot -0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 18,9 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot -0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 608,0 miljardit eurot +13,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 121,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,7 miljardi euro võrra 564,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 306 902 −400
  2.1 Nõuded RVFle 79 675 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 227 227 −400
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 562 1 047
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 780 135
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 780 135
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 518 038 −4 573
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 61 291 −4 464
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 456 744 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 2 −109
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 114 392 −332
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 288 211 15 459
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 936 769 15 342
  7.2 Muud väärtpaberid 351 442 117
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 065 0
9 Muud varad 212 178 −1 794
Varad kokku 2 859 841 9 542
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 065 518 2 966
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 811 262 25 136
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 564 344 701
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 246 815 24 440
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 103 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 918 −128
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 199 438 −20 929
  5.1 Valitsussektor 102 759 −25 282
  5.2 Muud kohustused 96 680 4 353
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 54 483 2 200
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 170 1 913
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 070 −905
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 070 −905
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 209 433 −721
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 98 199 9
Kohustused kokku 2 859 841 9 542

Kontaktandmed