Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 ianuarie 2016

26 ianuarie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 22 ianuarie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,2 miliarde EUR, până la 270,7 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
21 ianuarie 2016  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 125 de milioane USD 102 milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o diminuare de 0,3 miliarde EUR, până la 355,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 4,1 miliarde EUR, până la 1 061,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 22 de miliarde EUR, până la 117,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 8 miliarde EUR, până la 327,2 miliarde EUR. Miercuri, 20 ianuarie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 65,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 65,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 207,4 miliarde EUR (față de 216 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17 miliarde EUR, până la 846,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 22 ianuarie 2016 Modificări față de 15 ianuarie 2016 – achiziții Modificări față de 15 ianuarie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,2 miliarde EUR - -0,4 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,3 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 148,9 miliarde EUR +3,3 miliarde EUR -0,4 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 15,8 miliarde EUR +0,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 529,7 miliarde EUR +14,5 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 123,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o creștere de 2 miliarde EUR, până la 549,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 307 971 −434
  2.1 Creanţe asupra FMI 80 392 35
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 227 580 −469
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 839 1 913
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 607 59
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 607 59
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 534 762 −590
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 65 197 −545
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 469 543 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 22 −45
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 114 651 2 816
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 202 092 16 660
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 846 725 17 008
  7.2 Alte titluri 355 367 −348
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 145 0
9 Alte active 217 747 −4 162
Total active 2 794 527 16 263
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 061 502 −4 101
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 757 158 −6 521
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 549 568 2 034
  2.2 Facilitatea de depozit 207 420 −8 542
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 170 −12
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 069 199
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 204 859 26 489
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 117 424 22 037
  5.2 Alte angajamente 87 436 4 452
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 120 967
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 6 299 1 809
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 3 660 −543
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 3 660 −543
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0
10 Alte pasive 213 874 −2 038
11 Conturi de reevaluare 346 172 0
12 Capital şi rezerve 97 635 1
Total pasive 2 794 527 16 263

Contacte media