Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. sausio 22 d.

2016 m. sausio 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. sausio 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 270,7 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. sausio 21 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 125 mln. JAV dolerių 102 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 355,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 1 061,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22 mlrd. eurų – iki 117,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8 mlrd. eurų – iki 327,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. sausio 20 d., baigėsi 65,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 65,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 207,4 mlrd. eurų (palyginti su 216 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17 mlrd. eurų – iki 846,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. sausio 22 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. sausio 15 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. sausio 15 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,2 mlrd. eurų −0,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,3 mlrd. eurų −0,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 148,9 mlrd. eurų +3,3 mlrd. eurų −0,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 15,8 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 529,7 mlrd. eurų +14,5 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 123,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 549,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 307 971 −434
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 392 35
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 227 580 −469
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 839 1 913
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 607 59
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 607 59
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 534 762 −590
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 65 197 −545
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 469 543 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 22 −45
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 114 651 2 816
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 202 092 16 660
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 846 725 17 008
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 355 367 −348
8 Valdžios skola eurais 25 145 0
9 Kitas turtas 217 747 −4 162
Visas turtas 2 794 527 16 263
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 061 502 −4 101
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 757 158 −6 521
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 549 568 2 034
  2.2 Indėlių galimybė 207 420 −8 542
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 170 −12
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 069 199
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 204 859 26 489
  5.1 Valdžiai 117 424 22 037
  5.2 Kiti įsipareigojimai 87 436 4 452
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 120 967
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 299 1 809
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 660 −543
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 660 −543
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 213 874 −2 038
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 635 1
Visi įsipareigojimai 2 794 527 16 263

Kontaktai žiniasklaidai