Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. január 22.

2016. január 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. január 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval 270,7 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. január 21.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 125 millió USD 102 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 355,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,1 milliárd euróval, 1061,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 22 milliárd euróval, 117,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 8 milliárd euróval 327,2 milliárd euróra emelkedett. 2016. január 20-án, szerdán lejárt egy 65,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 65,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 207,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 216 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17 milliárd euróval, 846,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. január 22-én Változás 2016. január 15-éhez képest – vétel Változás 2016. január 15-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,2 milliárd EUR - - 0,4 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,3 milliárd EUR - - 0,3 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 148,9 milliárd EUR + 3,3 milliárd EUR - 0,4 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 15,8 milliárd EUR + 0,4 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 529,7 milliárd EUR + 14,5 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 123,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2 milliárd euróval, 549,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 307 971 −434
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 392 35
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 227 580 −469
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 839 1 913
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 607 59
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 607 59
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 534 762 −590
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 65 197 −545
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 469 543 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 22 −45
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 114 651 2 816
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 202 092 16 660
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 846 725 17 008
  7.2 Egyéb értékpapírok 355 367 −348
8 Euróban denominált államadósság 25 145 0
9 Egyéb eszközök 217 747 −4 162
Eszközök összesen 2 794 527 16 263
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 061 502 −4 101
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 757 158 −6 521
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 549 568 2 034
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 207 420 −8 542
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 170 −12
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 069 199
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 204 859 26 489
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 117 424 22 037
  5.2 Egyéb kötelezettségek 87 436 4 452
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 120 967
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 299 1 809
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 660 −543
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 3 660 −543
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 213 874 −2 038
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 97 635 1
Források összesen 2 794 527 16 263

Médiakapcsolatok