Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 ianuarie 2016

19 ianuarie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 ianuarie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 270,5 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
14 ianuarie 2016  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 117 milioane USD 125 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 1 miliard EUR, până la 355,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 8,3 miliarde EUR, până la 1 065,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 27,9 miliarde EUR, până la 95,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 10,7 miliarde EUR, până la 319,2 miliarde EUR. Miercuri, 13 ianuarie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 70,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 65,7 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de un nivel apropiat de zero în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 216 miliarde EUR (față de 210,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17,3 miliarde EUR, până la 829,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 15 ianuarie 2016 Modificări față de 8 ianuarie 2016 – achiziții Modificări față de 8 ianuarie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,6 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,6 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 146,0 miliarde EUR +2,3 miliarde EUR -0,3 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 15,4 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 515,2 miliarde EUR +15,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 123,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 15,9 miliarde EUR, până la 547,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 308 405 −376
  2.1 Creanţe asupra FMI 80 357 −11
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 228 049 −365
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 926 705
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 548 1 644
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 548 1 644
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 535 352 −4 825
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 65 742 −4 890
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 469 543 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 67 65
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 111 835 1 248
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 185 432 16 320
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 829 717 17 276
  7.2 Alte titluri 355 715 −956
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 145 0
9 Alte active 221 909 −3 341
Total active 2 778 265 11 376
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 065 603 −8 258
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 763 679 −10 018
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 547 534 −15 902
  2.2 Facilitatea de depozit 215 962 5 836
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 183 47
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 870 −33
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 178 371 28 932
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 95 387 27 921
  5.2 Alte angajamente 82 984 1 011
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 38 153 −751
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 490 1 679
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 203 −901
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 203 −901
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0
10 Alte pasive 215 912 296
11 Conturi de reevaluare 346 172 0
12 Capital şi rezerve 97 633 429
Total pasive 2 778 265 11 376

Contacte media