Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. sausio 15 d.

2016 m. sausio 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. sausio 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 270,5 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. sausio 14 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 117 mln. JAV dolerių 125 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 355,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,3 mlrd. eurų – iki 1 065,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,9 mlrd. eurų – iki 95,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,7 mlrd. eurų – iki 319,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. sausio 13 d., baigėsi 70,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 65,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 216 mlrd. eurų (palyginti su 210,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17,3 mlrd. eurų – iki 829,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. sausio 15 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. sausio 8 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. sausio 8 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,6 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,6 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 146,0 mlrd. eurų +2,3 mlrd. eurų −0,3 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 15,4 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 515,2 mlrd. eurų +15,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 123,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,9 mlrd. eurų – iki 547,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 308 405 −376
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 357 −11
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 228 049 −365
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 926 705
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 548 1 644
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 548 1 644
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 535 352 −4 825
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 65 742 −4 890
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 469 543 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 67 65
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 111 835 1 248
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 185 432 16 320
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 829 717 17 276
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 355 715 −956
8 Valdžios skola eurais 25 145 0
9 Kitas turtas 221 909 −3 341
Visas turtas 2 778 265 11 376
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 065 603 −8 258
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 763 679 −10 018
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 547 534 −15 902
  2.2 Indėlių galimybė 215 962 5 836
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 183 47
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 870 −33
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 178 371 28 932
  5.1 Valdžiai 95 387 27 921
  5.2 Kiti įsipareigojimai 82 984 1 011
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 38 153 −751
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 490 1 679
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 203 −901
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 203 −901
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 912 296
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 633 429
Visi įsipareigojimai 2 778 265 11 376

Kontaktai žiniasklaidai