Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. január 15.

2016. január 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. január 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 270,5 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. január 14.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 117 millió USD 125 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 355,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,3 milliárd euróval, 1065,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 27,9 milliárd euróval, 95,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 10,7 milliárd euróval csökkent 319,2 milliárd euróra. 2016. január 13-án, szerdán lejárt egy 70,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 65,7 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 216 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 210,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17,3 milliárd euróval 829,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. január 15-én Változás 2016. január 8-ához képest – vétel Változás 2016. január 8-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,6 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,6 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 146,0 milliárd EUR + 2,3 milliárd EUR - 0,3 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 15,4 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 515,2 milliárd EUR + 15,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 123,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15,9 milliárd euróval 547,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 308 405 −376
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 357 −11
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 228 049 −365
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 926 705
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 548 1 644
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 548 1 644
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 535 352 −4 825
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 65 742 −4 890
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 469 543 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 67 65
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 111 835 1 248
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 185 432 16 320
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 829 717 17 276
  7.2 Egyéb értékpapírok 355 715 −956
8 Euróban denominált államadósság 25 145 0
9 Egyéb eszközök 221 909 −3 341
Eszközök összesen 2 778 265 11 376
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 065 603 −8 258
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 763 679 −10 018
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 547 534 −15 902
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 215 962 5 836
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 183 47
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 870 −33
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 178 371 28 932
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 95 387 27 921
  5.2 Egyéb kötelezettségek 82 984 1 011
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 38 153 −751
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 490 1 679
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 203 −901
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 203 −901
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 912 296
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 97 633 429
Források összesen 2 778 265 11 376

Médiakapcsolatok