Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.1.2016

19.1.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.1.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 270,5 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
14.1.2016  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 117 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 125 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1 miljardilla eurolla 355,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 8,3 miljardilla eurolla 1 065,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 27,9 miljardilla eurolla 95,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 10,7 miljardilla eurolla 319,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.1.2016 erääntyi 70,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 65,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 216 miljardia euroa (edellisellä viikolla 210,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17,3 miljardilla eurolla 829,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 15.1.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,6 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,6 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 146,0 miljardia euroa +2,3 miljardia euroa -0,3 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 15,4 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 515,2 miljardia euroa +15,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 123,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 15,9 miljardilla eurolla 547,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 308 405 −376
  2.1 Saamiset IMF:ltä 80 357 −11
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 228 049 −365
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 926 705
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 548 1 644
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 548 1 644
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 535 352 −4 825
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 65 742 −4 890
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 469 543 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 67 65
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 111 835 1 248
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 185 432 16 320
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 829 717 17 276
  7.2 Muut arvopaperit 355 715 −956
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 145 0
9 Muut saamiset 221 909 −3 341
Vastaavaa yhteensä 2 778 265 11 376
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 065 603 −8 258
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 763 679 −10 018
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 547 534 −15 902
  2.2 Talletusmahdollisuus 215 962 5 836
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 183 47
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 870 −33
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 178 371 28 932
  5.1 Julkisyhteisöt 95 387 27 921
  5.2 Muut 82 984 1 011
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 38 153 −751
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 490 1 679
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 203 −901
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 203 −901
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 215 912 296
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 97 633 429
Vastattavaa yhteensä 2 778 265 11 376

Yhteyshenkilöt