Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. sausio 8 d.

2016 m. sausio 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. sausio 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 270,9 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. sausio 7 d.  21 dienos likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 925 mln. JAV dolerių
2016 m. sausio 7 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 117 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 356,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,7 mlrd. eurų – iki 1 073,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,2 mlrd. eurų – iki 67,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,5 mlrd. eurų – iki 329,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. sausio 6 d., baigėsi 89 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 70,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 210,1 mlrd. eurų (palyginti su 212,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 9,3 mlrd. eurų – iki 812,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. sausio 8 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. sausio 1 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. sausio 1 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,6 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,7 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 143,9 mlrd. eurų +0,6 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 15,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 499,9 mlrd. eurų +8,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 123,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,6 mlrd. eurų – iki 563,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 308 782 1 666
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 368 −16
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 228 414 1 682
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 220 −1 889
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 904 −338
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 904 −338
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 540 177 −18 812
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 70 632 −18 347
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 469 543 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 −466
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 110 587 2 724
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 169 112 7 953
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 812 441 9 305
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 356 671 −1 352
8 Valdžios skola eurais 25 145 0
9 Kitas turtas 225 250 −5 560
Visas turtas 2 766 889 −14 256
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 073 862 −9 677
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 773 697 5 278
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 563 436 7 572
  2.2 Indėlių galimybė 210 126 −2 290
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 136 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 903 −300
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 149 438 7 633
  5.1 Valdžiai 67 466 8 171
  5.2 Kiti įsipareigojimai 81 973 −537
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 38 904 −15 625
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 811 7
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 104 1 427
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 104 1 427
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 616 −3 002
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 204 3
Visi įsipareigojimai 2 766 889 −14 256

Kontaktai žiniasklaidai