Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. január 8.

2016. január 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. január 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,7 milliárd euróval csökkent, 270,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. január 7.  21 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 925 millió USD -
2016. január 7.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 117 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,4 milliárd euróval, 356,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9,7 milliárd euróval, 1 073,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,2 milliárd euróval, 67,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 16,5 milliárd euróval csökkent, 329,9 milliárd euróra. 2016. január 6-án, szerdán lejárt egy 89 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 70,6 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,5 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 210,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 212,4 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 9,3 milliárd euróval, 812,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. január 8-án Változás 2016. január 1-jéhez képest – vétel Változás 2016. január 1-jéhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,6 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,7 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 143,9 milliárd EUR + 0,6 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 15,3 milliárd EUR - -
Állami szektort érintő vásárlási program 499,9 milliárd EUR + 8,7 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 123,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,6 milliárd euróval, 563,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 308 782 1 666
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 368 −16
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 228 414 1 682
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 220 −1 889
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 904 −338
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 904 −338
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 540 177 −18 812
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 70 632 −18 347
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 469 543 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 −466
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 110 587 2 724
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 169 112 7 953
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 812 441 9 305
  7.2 Egyéb értékpapírok 356 671 −1 352
8 Euróban denominált államadósság 25 145 0
9 Egyéb eszközök 225 250 −5 560
Eszközök összesen 2 766 889 −14 256
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 073 862 −9 677
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 773 697 5 278
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 563 436 7 572
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 210 126 −2 290
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 136 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 903 −300
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 149 438 7 633
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 67 466 8 171
  5.2 Egyéb kötelezettségek 81 973 −537
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 38 904 −15 625
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 811 7
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 104 1 427
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 104 1 427
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 616 −3 002
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 97 204 3
Források összesen 2 766 889 −14 256

Médiakapcsolatok