Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.1.2016

12.1.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.1.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,7 miljardilla eurolla 270,9 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
7.1.2016  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (21 päivää) 925 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -
7.1.2016  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 117 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,4 miljardilla eurolla 356,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 9,7 miljardilla eurolla 1 073,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,2 miljardilla eurolla 67,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 16,5 miljardilla eurolla 329,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.1.2016 erääntyi 89 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 70,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 210,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 212,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 9,3 miljardilla eurolla 812,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 8.1.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,6 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,7 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 143,9 miljardia euroa +0,6 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 15,3 miljardia euroa - -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 499,9 miljardia euroa +8,7 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 123,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 7,6 miljardilla eurolla 563,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 308 782 1 666
  2.1 Saamiset IMF:ltä 80 368 −16
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 228 414 1 682
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 220 −1 889
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 904 −338
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 904 −338
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 540 177 −18 812
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 70 632 −18 347
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 469 543 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 2 −466
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 110 587 2 724
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 169 112 7 953
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 812 441 9 305
  7.2 Muut arvopaperit 356 671 −1 352
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 145 0
9 Muut saamiset 225 250 −5 560
Vastaavaa yhteensä 2 766 889 −14 256
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 073 862 −9 677
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 773 697 5 278
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 563 436 7 572
  2.2 Talletusmahdollisuus 210 126 −2 290
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 136 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 903 −300
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 149 438 7 633
  5.1 Julkisyhteisöt 67 466 8 171
  5.2 Muut 81 973 −537
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 38 904 −15 625
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 811 7
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 104 1 427
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 104 1 427
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 215 616 −3 002
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 97 204 3
Vastattavaa yhteensä 2 766 889 −14 256

Yhteyshenkilöt