Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2016

6 ianuarie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 ianuarie 2016, scăderea de 10,1 miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a reflectat ajustările din reevaluările trimestriale.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 7,3 miliarde EUR, până la 272,6 miliarde EUR. Această variație s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, precum și operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

În cursul săptămânii, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active) s-au menținut practic nemodificate la valoarea de 358 de miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 1 083,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 10,8 miliarde EUR, până la 59,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a înregistrat o scădere de 18,9 miliarde EUR, până la 346,4 miliarde EUR. Miercuri, 30 decembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 72,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 89 de miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,5 miliarde EUR (față de un nivel apropiat de zero în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 212,4 miliarde EUR (față de 177,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s-au redus cu 2,1 miliarde EUR, până la 803,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 1 ianuarie 2016 Modificări față de 25 decembrie 2015 – achiziții Modificări față de 25 decembrie 2015 – răscumpărări Modificări față de 25 decembrie 2015 – reevaluări la sfârșitul trimestrului
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,6 miliarde EUR - - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,7 miliarde EUR - - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 143,3 miliarde EUR - - -0,5 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 15,3 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 491,2 miliarde EUR - - -1,8 miliarde EUR
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 123,0 miliarde EUR - - +0,3 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 24 de miliarde EUR, până la 555,9 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 31 decembrie 2015 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 973,225 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,0887/EUR

JPY: 131,07/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,2728 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0 −10 138
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 307 115 3 129 5 799
  2.1 Creanţe asupra FMI 80 384 −2 1 302
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 226 732 3 131 4 497
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 109 −2 166 1 063
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 242 −177 −49
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 242 −177 −49
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 558 989 16 501 0
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 88 978 16 070 0
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 469 543 0 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 468 431 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 107 863 −3 926 22
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 161 159 −201 −1 986
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 803 135 −106 −2 040
  7.2 Alte titluri 358 023 −96 54
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 145 −2 −5
9 Alte active 230 810 888 4 577
Total active 2 781 145 14 046 −716
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 1 083 539 144 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 768 419 11 365 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 555 864 −23 996 0
  2.2 Facilitatea de depozit 212 415 35 361 0
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 140 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 202 104 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 141 805 −10 422 −1
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 59 295 −10 796 −1
  5.2 Alte angajamente 82 510 374 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 54 529 13 718 −21
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 803 −25 67
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 3 677 −634 174
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 3 677 −634 174
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0 968
10 Alte pasive 218 618 −205 2 658
11 Conturi de reevaluare 346 172 0 −4 562
12 Capital şi rezerve 97 201 0 0
Total pasive 2 781 145 14 046 −716