Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. január 1.

2016. január 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. január 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 10,1 milliárd eurós csökkenésének hátterében negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 7,3 milliárd euróval, 272,6 milliárd euróra emelkedett. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 358 milliárd eurót tett ki, vagyis gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval, 1 083,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,8 milliárd euróval csökkent, 59,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 18,9 milliárd euróval csökkent, 346,4 milliárd euróra. 2015. december 30-án, szerdán lejárt egy 72,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 89 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,5 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 212,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 177,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,1 milliárd euróval 803,1 milliárd euróra csökkent. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. január 1-jén Változás 2015. december 25-éhez képest – vétel Változás 2015. december 25-éhez képest – visszavásárlás Változás 2015. december 25-éhez képest – negyedévvégi kiigazítás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,6 milliárd EUR - - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,7 milliárd EUR - - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 143,3 milliárd EUR - - - 0,5 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 15,3 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 491,2 milliárd EUR - - - 1,8 milliárd EUR
Értékpapír-piaci program 123,0 milliárd EUR - - + 0,3 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24 milliárd euróval, 555,9 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2015. december 31-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:

Arany: 973,225 EUR/finom uncia

USD: 1,0887 USD/EUR

JPY: 131,07 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,2728 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0 −10 138
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 307 115 3 129 5 799
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 384 −2 1 302
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 226 732 3 131 4 497
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 109 −2 166 1 063
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 242 −177 −49
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 242 −177 −49
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 558 989 16 501 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 88 978 16 070 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 469 543 0 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 468 431 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 107 863 −3 926 22
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 161 159 −201 −1 986
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 803 135 −106 −2 040
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 023 −96 54
8 Euróban denominált államadósság 25 145 −2 −5
9 Egyéb eszközök 230 810 888 4 577
Eszközök összesen 2 781 145 14 046 −716
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 083 539 144 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 768 419 11 365 0
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 555 864 −23 996 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 212 415 35 361 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 140 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 202 104 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 141 805 −10 422 −1
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 59 295 −10 796 −1
  5.2 Egyéb kötelezettségek 82 510 374 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 54 529 13 718 −21
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 803 −25 67
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 677 −634 174
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 3 677 −634 174
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0 968
10 Egyéb kötelezettségek 218 618 −205 2 658
11 Átértékelési számlák 346 172 0 −4 562
12 Saját tőke 97 201 0 0
Források összesen 2 781 145 14 046 −716