Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2016

6. jaanuar 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

1. jaanuaril 2016 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 10,1 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 7,3 miljardi euro võrra 272,6 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 358 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,1 miljardi euro võrra 1083,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 10,8 miljardi euro võrra 59,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 18,9 miljardi euro võrra 346,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. detsembril 2015 möödus 72,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 89 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 212,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 177,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 2,1 miljardi euro võrra 803,1 miljardi euroni Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 1. jaanuar 2016 Erinevus võrreldes 25. detsembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 25. detsembriga 2015 – lunastamine Erinevus võrreldes 25. detsembriga 2015 – kvartalilõpu kohandused
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 143,3 miljardit eurot –0,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 15,3 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 491,2 miljardit eurot –1,8 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 123,0 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24 miljardi euro võrra 555,9 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2015. aasta 31. detsembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 973,225 eurot untsi kohta

USD/EUR: 1,0887

EUR/JPY: 131,07

SDRid: 1,2728 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0 −10 138
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 307 115 3 129 5 799
  2.1 Nõuded RVFle 80 384 −2 1 302
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 226 732 3 131 4 497
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 109 −2 166 1 063
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 242 −177 −49
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 242 −177 −49
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 558 989 16 501 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 88 978 16 070 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 469 543 0 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 468 431 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 107 863 −3 926 22
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 161 159 −201 −1 986
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 803 135 −106 −2 040
  7.2 Muud väärtpaberid 358 023 −96 54
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 145 −2 −5
9 Muud varad 230 810 888 4 577
Varad kokku 2 781 145 14 046 −716
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 083 539 144 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 768 419 11 365 0
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 555 864 −23 996 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 212 415 35 361 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 140 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 202 104 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 141 805 −10 422 −1
  5.1 Valitsussektor 59 295 −10 796 −1
  5.2 Muud kohustused 82 510 374 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 54 529 13 718 −21
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 803 −25 67
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 677 −634 174
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 677 −634 174
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0 968
10 Muud kohustused 218 618 −205 2 658
11 Ümberhindluskontod 346 172 0 −4 562
12 Kapital ja reservid 97 201 0 0
Kohustused kokku 2 781 145 14 046 −716