Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 decembrie 2015

29 decembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 decembrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la 265,3 miliarde EUR.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 358,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au sporit cu 8,7 miliarde EUR, până la 1 083,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 16,8 miliarde EUR, până la 70,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 16,1 miliarde EUR, până la 365,3 miliarde EUR. Miercuri, 23 decembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 68,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 72,9 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 177,1 miliarde EUR (față de 188,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 6,7 miliarde EUR, până la 805,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 25 decembrie 2015 Modificări față de 18 decembrie 2015 – achiziții Modificări față de 18 decembrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,6 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,7 miliarde EUR -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 143,8 miliarde EUR +0,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 15,5 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 493,1 miliarde EUR +6,4 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 122,6 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 29,4 miliarde EUR, până la 579,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 851 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 298 187 2 778
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 083 59
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 219 104 2 719
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 212 −3 229
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 468 742
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 468 742
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 542 488 4 314
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 72 908 4 338
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 469 543 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 37 −23
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 111 767 −10 779
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 163 346 6 105
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 805 280 6 704
  7.2 Alte titluri 358 066 −599
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 151 0
9 Alte active 225 345 8 628
Total active 2 767 815 8 560
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 083 395 8 713
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 757 053 17 595
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 579 859 29 365
  2.2 Facilitatea de depozit 177 054 −11 769
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 140 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 098 −45
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 152 227 −20 046
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 70 092 −16 795
  5.2 Alte angajamente 82 136 −3 252
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 831 3 637
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 762 795
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 137 −183
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 137 −183
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 210 −991
10 Alte pasive 216 165 −915
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 201 1
Total pasive 2 767 815 8 560

Contacte media