Menu

Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fil-25 ta’ Diċembru 2015

29 ta' Diċembru 2015

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fil-25 ta’ Diċembru 2015 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) naqset b’EUR 0.1 biljun għal EUR 265.3 biljun.

Matul il-ġimgħa l-Eurosistema m’għamlet ebda tranżazzjoni għall-provvediment ta’ likwidità fir-rigward tad-dispożizzjoni permanenti dwar swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’ titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) naqsu b’EUR 0.6 biljun għal EUR 358.1 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) żdiedu bi EUR 8.7 biljun għal EUR 1,083.4 biljun. L- obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) naqsu b’EUR 16.8 biljun għal EUR 70.1 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) żdied b’EUR 16.1 biljun għal EUR 365.3 biljun. Nhar l-Erbgħa 23 ta’ Diċembru 2015 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament (il-partita A5.1) ta’ EUR 68.6 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 72.9 biljun b’maturità ta’ sebat ijiem.

Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) baqa’ qrib żero filwaqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 177.1 biljun (imqabbel ma’ EUR 188.8 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).

L-investimenti tal-Eurosistema f’ titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) żdiedu b’EUR 6.7 biljun għal EUR 805.3 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita A7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja Valur rappurtat fil-25 ta’ Diċembru 2015 Differenza mqabbla mat-18 ta’ Diċembru 2015 – xiri Differenza mqabbla mat-18 ta’ Diċembru 2015 – fidi
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1 EUR 20.6 biljun - -
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2 EUR 9.7 biljun -
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3 EUR 143.8 biljun +EUR 0.4 biljun -
Programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi EUR 15.5 biljun - -EUR 0.1 biljun
Programm ta’ xiri mis-settur pubbliku EUR 493.1 biljun +EUR 6.4 biljun -
Programm tas-Swieq tat-Titoli EUR 122.6 biljun - -

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) żdiedet bi EUR 29.4 biljun għal EUR 579.9 biljun.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 348,851 0
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 298,187 2,778
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 79,083 59
  2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
219,104 2,719
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 32,212 −3,229
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 20,468 742
  4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 20,468 742
  4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 542,488 4,314
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 72,908 4,338
  5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 469,543 0
  5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
  5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0
  5.5 Faċilità ta’ self marġinali 37 −23
  5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 0 0
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 111,767 −10,779
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 1,163,346 6,105
  7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 805,280 6,704
  7.2 Titoli oħra 358,066 −599
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 25,151 0
9 Assi oħra 225,345 8,628
Assi Totali 2,767,815 8,560
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,083,395 8,713
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 757,053 17,595
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 579,859 29,365
  2.2 Faċilità ta’ depożitu 177,054 −11,769
  2.3 Depożiti fissi 0 0
  2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 140 −1
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 5,098 −45
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 152,227 −20,046
  5.1 L-amministrazzjoni pubblika 70,092 −16,795
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 82,136 −3,252
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 40,831 3,637
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 2,762 795
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 4,137 −183
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 4,137 −183
  8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 58,210 −991
10 Passiv ieħor 216,165 −915
11 Kont tar-rivalutazzjoni 350,735 0
12 Kapitali u riżervi 97,201 1
Total tal-passiv 2,767,815 8,560

Kuntatti midja