Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. december 25.

2015. december 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. december 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd euróval csökkent, 265,3 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásnyújtó ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval, 358,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,7 milliárd euróval 1083,4 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,8 milliárd euróval csökkent, 70,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 16,1 milliárd euróval, 365,3 milliárd euróra emelkedett. 2015. december 23-án, szerdán lejárt egy 68,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 72,9 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele nulla közeli értéken maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 177,1 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 188,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 6,7 milliárd euróval 805,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. december 25-én Változás 2015. december 18-ához képest – vétel Változás 2015. december 18-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,6 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,7 milliárd EUR -
3. fedezett kötvényvásárlási program 143,8 milliárd EUR + 0,4 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 15,5 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
Állami szektort érintő vásárlási program 493,1 milliárd EUR + 6,4 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 122,6 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 29,4 milliárd euróval, 579,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 851 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 298 187 2 778
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 083 59
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 219 104 2 719
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 32 212 −3 229
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 468 742
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 468 742
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 542 488 4 314
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 72 908 4 338
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 469 543 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 37 −23
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 111 767 −10 779
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 163 346 6 105
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 805 280 6 704
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 066 −599
8 Euróban denominált államadósság 25 151 0
9 Egyéb eszközök 225 345 8 628
Eszközök összesen 2 767 815 8 560
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 083 395 8 713
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 757 053 17 595
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 579 859 29 365
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 177 054 −11 769
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 140 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 098 −45
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 152 227 −20 046
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 70 092 −16 795
  5.2 Egyéb kötelezettségek 82 136 −3 252
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 831 3 637
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 762 795
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 137 −183
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 137 −183
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 210 −991
10 Egyéb kötelezettségek 216 165 −915
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 201 1
Források összesen 2 767 815 8 560

Médiakapcsolatok