Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. detsember 2015

29. detsember 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

25. detsembril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,1 miljardi euro võrra 265,3 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 358,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 8,7 miljardi euro võrra 1083,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 16,8 miljardi euro võrra 70,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 16,1 miljardi euro võrra 365,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. detsembril 2015 möödus 68,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 72,9 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 177,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 188,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 6,7 miljardi euro võrra 805,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 25. detsember 2015 Erinevus võrreldes 18. detsembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 18. detsembriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 143,8 miljardit eurot +0,4 miljardit
 eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 15,5 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 493,1 miljardit eurot +6,4 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 122,6 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 29,4 miljardi euro võrra 579,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 851 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 298 187 2 778
  2.1 Nõuded RVFle 79 083 59
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 219 104 2 719
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 212 −3 229
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 468 742
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 468 742
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 542 488 4 314
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 72 908 4 338
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 469 543 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 37 −23
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 111 767 −10 779
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 163 346 6 105
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 805 280 6 704
  7.2 Muud väärtpaberid 358 066 −599
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 151 0
9 Muud varad 225 345 8 628
Varad kokku 2 767 815 8 560
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 083 395 8 713
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 757 053 17 595
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 579 859 29 365
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 177 054 −11 769
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 140 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 098 −45
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 152 227 −20 046
  5.1 Valitsussektor 70 092 −16 795
  5.2 Muud kohustused 82 136 −3 252
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 831 3 637
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 762 795
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 137 −183
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 137 −183
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 210 −991
10 Muud kohustused 216 165 −915
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 201 1
Kohustused kokku 2 767 815 8 560

Kontaktandmed