Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 decembrie 2015

15 decembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 decembrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată, situându-se la nivelul de 264,1 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
10 decembrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 134 de milioane USD 135 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,9 miliarde EUR, până la 359,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 3,3 miliarde EUR, până la 1 069,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 10,4 miliarde EUR, până la 69,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 2,6 miliarde EUR, până la 346,5 miliarde EUR. Miercuri, 9 decembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 69,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 69,1 miliarde EUR, cu scadența la 7 zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas practic nemodificat la nivelul de 0,2 miliarde EUR, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 174 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 177,3 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 15,6 miliarde EUR, până la 786,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 11 decembrie 2015 Modificări față de 4 decembrie 2015 – achiziții Modificări față de 4 decembrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,7 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 141,8 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 15,4 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 475,5 miliarde EUR +13,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 123,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 38,7 miliarde EUR, până la 559,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 850 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 296 181 1 710
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 651 −4
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 217 530 1 713
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 948 −2 382
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 594 −172
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 594 −172
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 520 617 −777
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 69 094 −720
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 451 371 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 151 −57
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 124 124 −3 371
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 145 442 16 458
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 786 331 15 594
  7.2 Alte titluri 359 111 865
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 152 0
9 Alte active 218 027 1 820
Total active 2 731 936 13 285
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 069 441 3 265
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 733 267 35 357
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 559 160 38 739
  2.2 Facilitatea de depozit 173 966 −3 369
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 141 −13
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 169 151
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 155 293 −22 221
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 69 424 −10 375
  5.2 Alte angajamente 85 868 −11 845
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 37 082 −2 362
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 009 −128
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 806 −516
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 806 −516
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0
10 Alte pasive 217 733 −261
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 200 0
Total pasive 2 731 936 13 285

Contacte media