Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. gruodžio 11 d.

2015 m. gruodžio 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. gruodžio 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 264,1 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. gruodžio 10 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 134 mln. JAV dolerių 135 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 359,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 1 069,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,4 mlrd. eurų – iki 69,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 346,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. gruodžio 9 d., baigėsi 69,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 69,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 174 mlrd. eurų (palyginti su 177,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 15,6 mlrd. eurų – iki 786,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. gruodžio 11 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. gruodžio 4 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. gruodžio 4 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,7 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 141,8 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 15,4 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 475,5 mlrd. eurų +13,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 123,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 38,7 mlrd. eurų – iki 559,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 850 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 296 181 1 710
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 651 −4
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 217 530 1 713
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 948 −2 382
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 594 −172
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 594 −172
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 520 617 −777
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 69 094 −720
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 451 371 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 151 −57
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 124 124 −3 371
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 145 442 16 458
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 786 331 15 594
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 111 865
8 Valdžios skola eurais 25 152 0
9 Kitas turtas 218 027 1 820
Visas turtas 2 731 936 13 285
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 069 441 3 265
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 733 267 35 357
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 559 160 38 739
  2.2 Indėlių galimybė 173 966 −3 369
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 141 −13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 169 151
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 155 293 −22 221
  5.1 Valdžiai 69 424 −10 375
  5.2 Kiti įsipareigojimai 85 868 −11 845
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 37 082 −2 362
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 009 −128
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 806 −516
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 806 −516
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 733 −261
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 200 0
Visi įsipareigojimai 2 731 936 13 285

Kontaktai žiniasklaidai