Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. december 11.

2015. december 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. december 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 264,1 milliárd eurót tett ki.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. december 10.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 134 millió USD 135 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval, 359,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,3 milliárd euróval, 1069,4 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,4 milliárd euróval csökkent, 69,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 2,6 milliárd euróval, 346,5 milliárd euróra emelkedett. 2015. december 9-én, szerdán lejárt egy 69,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 69,1 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem változott, 0,2 milliárd euro maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 174 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 177,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 15,6 milliárd euróval 786,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. december 11-én Változás 2015. december 4-éhez képest – vétel Változás 2015. december 4-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,7 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,8 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 141,8 milliárd EUR + 1,9 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 15,4 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 475,5 milliárd EUR + 13,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 123,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 38,7 milliárd euróval, 559,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 850 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 296 181 1 710
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 651 −4
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 217 530 1 713
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 948 −2 382
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 594 −172
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 594 −172
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 520 617 −777
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 69 094 −720
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 451 371 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 151 −57
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 124 124 −3 371
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 145 442 16 458
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 786 331 15 594
  7.2 Egyéb értékpapírok 359 111 865
8 Euróban denominált államadósság 25 152 0
9 Egyéb eszközök 218 027 1 820
Eszközök összesen 2 731 936 13 285
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 069 441 3 265
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 733 267 35 357
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 559 160 38 739
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 173 966 −3 369
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 141 −13
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 169 151
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 155 293 −22 221
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 69 424 −10 375
  5.2 Egyéb kötelezettségek 85 868 −11 845
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 37 082 −2 362
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 009 −128
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 806 −516
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 806 −516
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0
10 Egyéb kötelezettségek 217 733 −261
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 200 0
Források összesen 2 731 936 13 285

Médiakapcsolatok