Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. detsember 2015

15. detsember 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

11. detsembril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis praktiliselt muutumatuna 264,1 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
10. detsember 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 134 miljonit USA dollarit 135 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 359,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,3 miljardi euro võrra 1069,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 10,4 miljardi euro võrra 69,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 2,6 miljardi euro võrra 346,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. detsembril 2015 möödus 69,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 69,1 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati praktiliselt samas mahus ehk 0,2 miljardi euro ulatuses ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 174 miljardi euro ulatuses (võrreldes 177,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 15,6 miljardi euro võrra 786,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 11. detsember 2015 Erinevus võrreldes 4. detsembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 4. detsembriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 141,8 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 15,4 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 475,5 miljardit eurot +13,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 123,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 38,7 miljardi euro võrra 559,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 850 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 296 181 1 710
  2.1 Nõuded RVFle 78 651 −4
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 217 530 1 713
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 948 −2 382
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 594 −172
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 594 −172
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 520 617 −777
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 69 094 −720
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 451 371 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 151 −57
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 124 124 −3 371
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 145 442 16 458
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 786 331 15 594
  7.2 Muud väärtpaberid 359 111 865
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 152 0
9 Muud varad 218 027 1 820
Varad kokku 2 731 936 13 285
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 069 441 3 265
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 733 267 35 357
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 559 160 38 739
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 173 966 −3 369
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 141 −13
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 169 151
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 155 293 −22 221
  5.1 Valitsussektor 69 424 −10 375
  5.2 Muud kohustused 85 868 −11 845
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 37 082 −2 362
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 009 −128
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 806 −516
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 806 −516
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0
10 Muud kohustused 217 733 −261
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 200 0
Kohustused kokku 2 731 936 13 285

Kontaktandmed