Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 noiembrie 2015

1 decembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 noiembrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,2 miliarde EUR, până la 263,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
27 noiembrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 6 zile 141 de milioane USD 134 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la 359 de miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 4 miliarde EUR, până la 1 057,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 1 miliard EUR, până la 114,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 13,1 miliarde EUR, până la 366 de miliarde EUR. Miercuri, 25 noiembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 60,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 73,8 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 33,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 21,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 159 de miliarde EUR (față de 170,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 16,1 miliarde EUR, până la 752,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 27 noiembrie 2015 Modificări față de 20 noiembrie 2015 – achiziții Modificări față de 20 noiembrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,9 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 137,8 miliarde EUR +2,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 15,2 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 445,5 miliarde EUR +13,7 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 123,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 24,7 miliarde EUR, până la 498,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 850 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 292 078 −205
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 652 44
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 213 426 −249
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 38 242 −175
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 512 −216
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 512 −216
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 525 212 1 946
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 73 774 13 247
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 451 371 −11 350
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 67 49
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 129 014 −6 917
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 111 220 16 537
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 752 209 16 106
  7.2 Alte titluri 359 011 430
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 152 0
9 Alte active 216 459 3 326
Total active 2 706 740 14 296
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 057 697 3 958
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 658 073 13 482
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 498 902 24 682
  2.2 Facilitatea de depozit 159 019 −11 192
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 153 −8
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 129 1
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 211 356 −3 690
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 114 759 −965
  5.2 Alte angajamente 96 596 −2 725
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 035 −1 068
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 222 −34
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 099 −546
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 099 −546
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0
10 Alte pasive 218 991 2 194
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 201 0
Total pasive 2 706 740 14 296

Contacte media