Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. lapkričio 27 d.

2015 m. gruodžio 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. lapkričio 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 263,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. lapkričio 27 d.  6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 141 mln. JAV dolerių 134 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 359 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 1 057,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 114,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,1 mlrd. eurų – iki 366 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. lapkričio 25 d., baigėsi 60,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 73,8 mlrd. eurų vertės operacija.

2015 m. lapkričio 27 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 33,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 21,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) tebebuvo artimas nuliui, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 159 mlrd. eurų (palyginti su 170,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 16,1 mlrd. eurų – iki 752,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. lapkričio 27 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. lapkričio 20 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. lapkričio 20 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,9 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 137,8 mlrd. eurų +2,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 15,2 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 445,5 mlrd. eurų +13,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 123,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24,7 mlrd. eurų – iki 498,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 850 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 292 078 −205
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 652 44
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 213 426 −249
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 38 242 −175
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 512 −216
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 512 −216
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 525 212 1 946
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 73 774 13 247
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 451 371 −11 350
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 67 49
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 129 014 −6 917
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 111 220 16 537
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 752 209 16 106
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 011 430
8 Valdžios skola eurais 25 152 0
9 Kitas turtas 216 459 3 326
Visas turtas 2 706 740 14 296
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 057 697 3 958
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 658 073 13 482
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 498 902 24 682
  2.2 Indėlių galimybė 159 019 −11 192
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 153 −8
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 129 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 211 356 −3 690
  5.1 Valdžiai 114 759 −965
  5.2 Kiti įsipareigojimai 96 596 −2 725
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 035 −1 068
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 222 −34
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 099 −546
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 099 −546
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0
10 Kiti įsipareigojimai 218 991 2 194
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 0
Visi įsipareigojimai 2 706 740 14 296

Kontaktai žiniasklaidai